Αναστασιματάριον - Anastasimatarion

Κωνσταντίνος Πρίγγος


$ 70.00Description

Contains the ordinary (Resurrectional) hymns for Saturday Vespers and Sunday Orthros in Greek, set to music in Byzantine notation. Includes both slow and fast melodies. Includes two CDs.

Hardcover.


Share this product